Stopper du også ved søde og sjove kattebilleder på Facebook? Det gør vi, og ingen af os er specielt begejstrede med katte. Men synssansen kan noget helt specielt! Den får os til at føle en hulens masse, og vi vil i dette indlæg komme mere ind på hvordan, hvad og hvorfor.

Vi husker det, som vi ser, 80% bedre. Hvis vi er blevet præsenteret for noget visuelt til et møde, så husker vi det 6 gange bedre og 3 dage efter, at vi gik derfra. Ja, der er ingen tvivl om, at synssansen er den mest dominerende af sanserne, og det er nok også den, som vi bedst forbinder med traditionel markedsføring.

Når vi skal træffe beslutninger, så er vi især påvirket af det visuelle. Det er nemlig med til at påvirke vores beslutningsprocess, og i den grad vores allerede etablerede præferencer. Denne effekt forværres, når vi skal gøre en større indsats for at afkode og/eller ikke har fortrukne præferencer blandt mulighederne.

Brug det visuelle i din kommunikation

Visuel kommunikation og design kan derfor i den grad skabe en betydelig fordel for et produkt eller service. Den er med til at skille et produkt eller en service fra en anden, ligesom vi som mennesker skiller os ud fra hinanden. Synssansen er i spil første gang, vi ser et givet produkt. Og dermed også spørgsmålet; kan vi li' den, kan vi ikke li' den? Det er lidt ligesom Tinder. Vi vælger primært ud fra udseendet.

Der er ingen tvivl om, at virksomheder har mest fokus på netop denne sans. Og med god grund. Det er netop med denne sans, at vi opfanger forandringer og vælger til og fra ved første øjekast.

I denne undersøgelse ser vi, at forbrugerens holdninger til emballage er prædisponerede. De er blevet spurgt til indtrykket af farver, tekst og billeder og bedt om at svare med valgmulighederne 'positiv', 'negativ' eller 'neutral.' Det viste sig, at flest forbrugere havde en negativ holdning til en skinnende emballage, hvorimod mat vakte en positiv.

Det er ikke altid, som vi tror

Det første, som vi generelt oplever af en virksomhed, er dens brand identitet – altså  logo, tagline, farver, typografi, ikoner m.v. Synssansen er ÜBER vigtig, når det kommer til design og virksomhedens visuelle profil. I dag er der forskellige værktøjer, der kan hjælpe os med at måle på den slags. Det er bl.a. via eye tracking, der kan give data om, hvor vi kigger hen på en given hjemmeside – og hvordan man reagerer emotionelt på de forskellige elementer.

Farver er noget af det, der påvirker os mest følelsesmæssigt. Flere studier viser konsekvent et link mellem bestemte farver og følelser. Det er et fantastisk og kraftigt værktøj i markedsføringen hvis det er brugt korrekt. Bare se på Cola-Cola og deres røde og ikoniske farve.

(Psssst... hvis du er interesseret i at se flere virksomheder der nailer det med farver, så se HER)

Ja, vores øjne er indgangen til vores sjæl, og vi kan se følelserne igennem dem: "Se hvor glade de er!" Vi imiterer, hvad vi ser – det er vores såkaldte spejlneuroner. Hvis vi ser en smile, så smiler vi igen. Vi kan med øjnene skabe tillid og tryghed, men det kan vi også gennem visuel kommunikation. Farver, typografi og billeder er nemlig med til at give et indtryk til vores spejlneuroner og påvirke vores følelser.

Summa summarum

Hvordan vil du opfattes, når dine potentielle kunder møder dig første gang? Hvilken identitet har dit brand? Er det den frække? Er det helten? Er det den romantiske? Og hvordan udtrykker du det visuelt på touchpoints henover brugerrejsen? Dette er nogle af de spørgsmål man skal stille sig selv, før man begynder at designe. At have grundelementerne på plads så som kernefortællingen, markedsanalyserne og ikke mindst indsigter i brugerens verden.

Vi håber, I er blevet lidt klogere på, hvad vores synssans kan gøre for at fremme brandet og skabe en tættere relation med kunden.

Læs også:
Visuel kommunikation – 8 gode grunde til at investere